ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИХидравлични масла
HYDROL L-HL 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150HYDROL L-HM/HLP 10/ 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150 HYDROL L-HV 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100HYDROL PREMIUM L-HM 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150HYDROL PREMIUM L-HV 15/ 22/ 32/ 46/ 68HYDROL HLPD 22/ 32/ 46/ 68HYDROL PREMIUM HLPD 32/ 46/68HYDROL ARCTIC L-HV 32HYDROL BIO HETG 46
Хидравлични масла за авиацията
ORLEN OIL H-515
Хидро трансмисионни масла
GALKOP 32/ 46/ 68/ 100/ 150
Хидравлични течности за минната индустрия
HYDROKOP MINERALHYDROKOP SEMISYNTETICHYDROKOP SYNTETICHYDROKOP KONHYDR T
Незапалими хидравлични течности
HYDRO FLUID HFC 46
Редукторни масла
TRANSGEAR PAG 150/ 220/ 320/ 460 TRANSGEAR PE 150/ 220/ 320/ 460 TRANSOL 68/ 100/ 150/ 220/ 320/ 460/ 680 TRANSOL CLP 68/ 100/ 150/ 220/ 320/ 460/ 680 TRANSOL SP 68/ 100/ 150/ 220/ 320/ 460/ 680/ 1000
Масла за въздушни и газ компресори
CORALIA PE 46/ 68CORALIA T 32/ 46CORALIA VDL 32/ 46/ 68/ 100CORALIA PAG 46CORALIA L-DAB 32/ 46/ 68/ 100/ 150CORALIA L-DAA 46/ 68/ 100/ 150/ 220CORALIA VACUUM
Масла за хладилни компресори
FRIGOL TZ-13/ 19/ 28FRIGOL M 68FRIGOL WZ
Машинни масла
L-AN 10/ 15/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150 Velol 19 Velol 9Q
Масла за парни машини
MN -15MN -11
Масла за оси на железопътен състав
Pm -30/50-0-020Pm -50/50-0-0
Масла за направляващи паралели
VELOL RC 32/ 68/ 220
Масла за хартиената индустрия
MP 150/ 220
Циркулационни масла
NP 32/ 68/ 100
Цилиндрови масла
CL -40 (PW-300)CL -30 (PP-280)CL -17 (PN-240)
Локомотивни масла
LOKOMOTIV EXTRA CF 40LOKOMOTIV PREMIUM CD 40LOKOMOTIV CF/CD 15W-40
Специални индустриални масла
P 10/ 22/ 32/ 46/ 68/ 100/ 150P H-1
Масла за стационарни газови двигатели
DELGAS A 40 DELGAS L 40 Multipress M
Масла за вериги
PILAROL ITERM 30 MFPILAROL VG 140
Масла за пневматична техника
Pneumatic VG 32
Трансформаторни масла
TRAFO EN